Facebook

Wycofanie produktu MONDO HULAJNOGA ALUMINIOWA – L.O.L. SURPRISE! nr 28546kod EAN 8001011285464

piątek, Sierpień, 18 2023 01:15

BRIMAREX SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka: Hulajnoga L.O.L. Surprise! (dwukołowa) HX1921-512, kod produktu: 28546, kod EAN: 8001011285464 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na znajdujące się w kierownicy i jej wsporniku otwory, które stwarzają zagrożenie obcięcia palców dziecka.  Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/53/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

WYCOFANIE Z OBROTU

Wycofanie produktu MONDO HULAJNOGA ALUMINIOWA – L.O.L. SURPRISE! nr 28546kod EAN 8001011285464

sobota, Marzec, 27 2021 10:00

BRIMAREX SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka: Hulajnoga L.O.L. Surprise! (dwukołowa) HX1921-512, kod produktu: 28546, kod EAN: 8001011285464 nie spełnia wymagań dla zabawek określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na znajdujące się w kierownicy i jej wsporniku otwory, które stwarzają zagrożenie obcięcia palców dziecka.  Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/53/2021 z dnia 26 marca 2021 r.

WYCOFANIE Z OBROTU

Wycofanie produktu MONDO HULAJNOGA ALUMINIOWA – SPIDERMAN ULTIMATE nr 18394 kod EAN 8001011183944

środa, Wrzesień, 16 2020 11:09

BRIMAREX SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – STREET SCOOTER SPIDER-MAN HX 1848-850, kod produktu: 18394, kod EAN: 8001011183944 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na obecność w ruchomych częściach kierownicy otworów, które mogłyby grozić obcięciem palców.  Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

RODO – klauzula informacyjna

wtorek, Luty, 19 2019 12:16

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRIMAREX Sp. z o. o. z siedzibą ul. Jana Ostroroga 8, 60-349 Poznań
 • Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 1. a) listownie na adres: BRIMAREX Sp. z o. o ul. Jana Ostroroga 8, 60-349 Poznań
 2. b) elektronicznie na adres: poznan@brimarex.pl
 3. c) telefonicznie nr tel. +48 618620701
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO).
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji celu.

Wycofanie produktu Pistolet art. nr 1503G277 kod EAN 5907791572257

wtorek, Sierpień, 21 2018 03:04

„BRIMAREX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka pistolet art. nr 1503G277 0007-18AAC kod EAN 5907791572257 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, ze względu na zaniżone pola powierzchni uderzeniowych pocisków, co stwarza ryzyko powstania obrażeń na ciele użytkownika i osób trzecich. Ponadto, przed treścią ostrzeżeń zamieszczonych na opakowaniu wyrobu brak było słowa „Ostrzeżenie”. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak DNR-2/216/2018.”

Ogłoszenie dot. Art. 23045A i 23052A

środa, Maj, 09 2018 02:13

Brimarex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że zabawki: zwierzątko do ciągnięcia Art. nr 23045A EAN 5907791573148 i zwięrzątko do ciągnięcia Art. nr 23052A, kod EAN 5907791573193 nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na przekroczoną dopuszczalną długość linki przy zabawkach, co stwarza ryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wycofanie zabawki Pojazd z napędem ciernym art. nr 0783-48

poniedziałek, Styczeń, 08 2018 11:08

BRIMAREX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, informuje, że zabawka pojazd metalowy z napędem ciernym – art. nr 0783-48, kod EAN 5907791570505, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na dostępne małe elementy, tj. od prawego przedniego koła odłączył się plastikowy kołpak, co posiada bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci poniżej 3 lat, poprzez ryzyko zadławienia lub uduszenia użytkownika zabawki. Ogłoszenie publikuj się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Wycofanie produktu Konik z piszczkiem Art. Nr OTG0871381, SM7000

środa, Wrzesień, 06 2017 12:09

BRIMAREX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka –
Konik z piszczkiem Art. Nr OTG0871381, SM7000, kod EAN: 590779157577, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nieodpowiednią formę geometryczną zabawki a także ze względu na obecność ostrzeżenia dotyczącego wieku, które jest sprzeczne z zamierzonym użytkowaniem zabawki, zgodnie z jej funkcją, rozmiarem i charakterystyką. Ogłoszenie publikuj się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Wycofanie produktu „Drewniana zabawka do pchania” art. 21483

piątek, Kwiecień, 22 2016 10:21

„BRIMAREX” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, informuje, iż wprowadzona do obrotu Drewniana zabawka do pchania art. Nr 21483, kod EAN 5907791546265, nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na pojawienie się w wyniku badania laboratoryjnego małych elementów, co może spowodować ryzyko uduszenia gdy dostaną się one do wewnętrznych dróg oddechowych dziecka, powodując ich niedrożność. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DNR-2/54/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. ”

Wycofanie produktu „Maszyna Budowlana Koparka” art. 1312A710

piątek, Listopad, 06 2015 07:17

„BRIMAREX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, że zabawka: „Maszyna Budowlana Koparka” Art.Nr 1312A710, kod EAN 5907791568885, nie spełnia wymagań określonych wrozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na umieszczenie na zabawce ostrzeżeń sprzecznych zprzewidywanym użytkowaniem zabawki oraz obecność odłączalnych drobnychelementów, co stwarzaryzyko uduszenia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DNR-2/203/2015 z dnia 11 września 2015 r.

Wycofanie produktu – Wózek dla lalek art. FL6066A

wtorek, Wrzesień, 22 2015 11:02

BRIMAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuję, że wprowadzona do obrotu zabawka wózek dla lalek, art. nr FL6066A, kod EAN 5907791565458, nie spełnia zasadniczch wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabaek, z uwagi na brak automatycznie działającej blokady zabezpieczającej, co stanowi zarożenie dla użytkownika i stwarza ryzyko urazu lub zranienia. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępwaniem przed Prezesem Urzędu Ocrony Konkurencji i Konsumentów.

Wycofanie produktu – Drewniane marakasy art. nr 21656

wtorek, Czerwiec, 10 2014 12:00

„Brimarex” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka, drewniane marakasy, art. nr 21656, kod EAN 5907791557056, nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar zabawki, co stwarza ryzyko uduszenia użytkownika, poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowanie w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów”.

Wycofanie produktu – Bębenek na pasku z pałeczkami art. nr 21493

poniedziałek, Czerwiec, 02 2014 07:54

BRIMAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – Bębenek na pasku z pałeczkami, art. nr 21493, kod EAN 5907791551764 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek ( Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na brak funkcji rozłączenia na pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie lub częściowo wokół szyi, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenów”.

Wycofanie produktu – Mata piankowa 0402Z187

piątek, Kwiecień, 11 2014 09:40

Brimarex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu informuje, że zabawka: mata piankowa Playme Art. nr 0402Z187, kod EAN 5907791536914 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zadadniczych wymagań dla zabawek (DZ.U. z 2011 r. Nr 83, poz. 454). Ww. zabawka stwarza ryzyko uduszenia, z uwagi na obecność odłączalnych małych elementów, któe mogą zostać połknięte lub przedostać się do dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wycofanie produktu

piątek, Styczeń, 31 2014 01:14

„Brimarex” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka „pchanka drewniana”, Art. nr YG305C/YG308/307, nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na piłeczki zawieszone na sznurkach, które przechodzą przez podstawę wzornika, co może stwarzać ryzyko uduszenia się dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych. Ogłoszenie publikuje się z związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zobacz ogłoszenie prasowe

Wycofanie produktów

piątek, Styczeń, 17 2014 08:29

„BRIMAREX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż wprowadzona do obrotu zabawka – GRZECHOTKA DLA NIEMOWLĄT, ART. NO. WD3307, kod EAN5907791558916 nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 ze zm.), z uwagi na przekroczony poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka, jak również na niewłaściwy kształt geometryczny zabawki, co może powodować ryzyko uduszenia dziecka poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania spowodowanego zaklinowaniem się zabawki w ustach lub gardle. Ogłoszenie publikuje się w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z DNR-2/265/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.”

Wycofanie produktów

wtorek, Wrzesień, 18 2012 10:26

Niniejszym informujemy o wycofaniu z obrotu handlowego ozdób do przyklejania na szybę art. nr 13 (kod kreskowy 5907791563385), art. nr 95 (kod kreskowy 5907791563378) i art. nr 106 (kod kreskowy 5907791563415), gdyż stanowią imitację środków spożywczych , ponieważ ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie (do złudzenia przypominają cukierki typu żelki), a w konsekwencji mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników w szczególności dzieci. Próba połknięcia kwestionowanych produktów może spowodować problemy żołądkowe np. wymioty, biegunka a w przypadku dostania się produktu do ust , a następnie do dróg oddechowych istnieje także ryzyko zadławienia i uduszenia.